Warunki użytkowania strony intenretowej

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsza strona internetowa ("Witryna") została przygotowana i jest zarządzana przez firmę La Lorraine Bakery Group NV z siedzibami w 9400 Ninove (Belgia), Elisabethlaan 143, T + 32 (0) 54 / 31.82.00, F + 32 ( 0) 54 / 32.67.85, VAT BE 412.382.632, RPR Gent Dendermonde Dendermonde (zwane dalej "LLBG").

Następujące warunki użytkowania ("Warunki") mają zastosowanie do Witryny. LLBG ma prawo w dowolnym momencie zmodyfikować dowolny z niniejszych Warunków i opublikować je w Witrynie bez uprzedniego powiadomienia. Użytkownik Witryny ma obowiązek sprawdzenia, czy którykolwiek z Warunków został zmodyfikowany podczas każdej wizyty serwisu.Fakt, że LLBG w określonym czasie nie powołuje się na jeden lub więcej postanowień niniejszych Warunków, nie może być interpretowany w ten sposób, że LLBG całkowicie lub częściowo zrzeka się tych postanowień na przyszłość.INFORMACJE ZASTRZEŻONE

Teksty, rysunki, zdjęcia, filmy, obrazy, dane, bazy danych, oprogramowanie, nazwy, nazwy handlowe, nazwy domen, marki, logo i inne elementy serwisu są chronione prawami autorskimi lub prawami własności intelektualnej i należą do LLBG lub osób trzecich. Jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody LLBG przechowywanie jakichkolwiek informacji o niniejszej Witrynie (innych niż wymagane do wyświetlania Strony), powielanie, modyfikowanie, publikowanie, rozpowszechnianie lub wysyłanie, sprzedawanie lub, z drugiej strony, przenoszenie lub przyznawanie jakichkolwiek praw podmiotom trzecim.Niedozwolone korzystanie z Witryny

Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania się od:


nieuprawnionego lub niezgodnego z przepisami prawa wykorzystywania informacji zawartych na Witrynie;
korzystania z Witryny w taki sposób, który doprowadzi do jej uszkodzenia, zniekształcenia, przerwania lub zatrzymania jej pracy lub w jakikolwiek inny sposób zmniejszający jej wydajność;
używania Witryny do przesyłania lub publikowania wirusów komputerowych, przesyłania lub publikowania nielegalnych lub niezgodnych z prawem treści lub materiałów, które są niedozwolone (w tym, materiałów o charakterze oszczerczym, obscenicznym lub zagrażającym porządkowi publicznemu).
korzystania z Witryny w sposób naruszający prawa osób fizycznych, osób prawnych lub jednostkom organizacyjnym nie posiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym prawa do prywatności i własności intelektualnej.
używania Strony do zamieszczania lub przesyłania materiału w celach marketingowych bez uprzedniej zgody LLBG, chyba że tak zażądał odbiorca.

W przypadku naruszenia przez Użytkownika praw własności intelektualnej, innych praw osób trzecich lub LLBG, Użytkownik zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania na rzecz LLBG lub osób trzecich za wszelkie szkody pozostające w związku z takim naruszeniem oraz do wstąpienia na miejsce LLBG lub osoby trzeciej co do wszelkich roszczeń kierowanych wobec LLBG lub osoby trzeciej wskutek takiego naruszenia.

Ciasteczka


Co to są pliki cookie?


Plik cookie to plik tekstowy umieszczony przez serwer witryny w przeglądarce komputera lub urządzenia mobilnego podczas odwiedzania witryny. Plik cookie zawiera unikalny kod pozwalający rozpoznać przeglądarkę podczas wizyty w naszej witrynie (nazywany "sesją") lub później, w trakcie powtarzających się wizyt (tzw. "Trwałe" pliki cookie). Cookies mogą być umieszczane przez serwer odwiedzanej witryny lub partnerów, którzy współpracują ze stroną internetową. Serwer witryny internetowej może czytać tylko pliki cookie, które umieścił samodzielnie, nie ma dostępu do innych informacji umieszczonych na komputerze lub urządzeniu przenośnym. Pliki cookie są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym w folderze przeglądarki. Zawartość pliku cookie składa się zazwyczaj z nazwy serwera, który umieścił plik cookie, datę wygaśnięcia i unikalny kod numeryczny.


Pliki cookie zazwyczaj ułatwiają interakcję między użytkownikiem a witryną i pomagają użytkownikowi poruszać się między różnymi częściami witryny. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane w celu uczynienia zawartości lub reklam na stronie internetowej bardziej wartościowymi dla użytkownika i dostosowania ich do jego osobistych gustów i potrzeb.


LLBG korzysta z plików cookie w celu zwiększenia wrażeń użytkownika (na przykład zapamiętywania języka, zapamiętania złożonego zamówienia, ...) oraz zapewnienia bezpieczeństwa witryny.


Korzystanie z plików cookie w witrynie1. Niezbędne pliki cookie

Te ciasteczka są niezbędne do odwiedzenia Witryny i korzystania z niektórych jej elementów. Te pliki cookie umożliwiają między innymi przeglądanie różnych części serwisu, wypełnianie formularzy, składanie zamówień i śledzenie zawartości koszyka. Nawet jeśli chcesz się zalogować na swoim koncie osobistym, pliki cookie są niezbędne do zweryfikowania tożsamości w bezpieczny sposób, zanim udostępnimy Ci dostęp do Twoich danych osobowych. Jeśli odrzucisz ciasteczka, niektóre funkcje Witryny nie będą optymalnie działać.


2. Pliki cookie funkcjonalne

Funkcjonalne pliki cookie to ciasteczka, które ułatwiają funkcjonowanie strony internetowej i sprawiają, że jest bardziej przyjemna dla gości. Zapewniają bardziej spersonalizowane przeglądanie. Na przykład pliki cookie pamiętające o preferencjach językowych i segmencie klientów, a także pliki cookie, które sprawdzają, czy zostaliście poproszeni o uczestnictwo w ankiecie, abyśmy mogli uniknąć wielokrotnego zgłaszania tej samej ankiety.


3. Performance-cookies

Korzystamy z plików Performance-cookies, aby zebrać informacje na temat sposobu wykorzystania naszej witryny oraz aby usprawniać korzystanie z niej przez użytkowników.
Zarządzanie plikami Cookie
Możesz ustawić przeglądarkę, aby powiadamiała Cię, że plik cookie jest zainstalowany lub że zbieranie plików cookie nie jest możliwe. Jeśli umieszczenie ciasteczek jest niemożliwe, niektóre funkcje Witryny mogą nie działać lub nie będzie można używać niektórych usług LLBG.

Nie używamy plików cookie do identyfikowania użytkownika lub przechowywania danych osobowych bez Twojej wiedzy. Jeśli chcesz ograniczyć instalację plików cookie na komputerze lub urządzeniu przenośnym, zablokować lub usunąć je, możesz to zrobić za pomocą ustawień przeglądarki. Przejdź do funkcji Pomocy w przeglądarce. Tam można przeczytać, jak to zrobić.

Informacje o Witrynie

Informacje, oprogramowanie, produkty i usługi ("Informacje") oferowane na lub za pośrednictwem Witryny mogą zawierać nieścisłości, pomimo faktu, że wszystkie zestawienia liczb, rozmiarów, wagi, opisy, rysunki, ilustracje, listy zapasów, Katalogi lub inne oznaczenia produktów zostały wykonane z należytą starannością. LLBG nie może jednak zagwarantować, że nie wystąpią żadne odstępstwa od ich rzeczywistych wartości i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy drukowania. Przedstawione lub dostarczone próbki, rysunki lub modele są jedynie poglądowe i nie wiążą LLBG w jakikolwiek sposób. Informacje są dostarczane i powielane bez jakiejkolwiek formy gwarancji.

LLBG nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wirusy, jeśli pojawiły się pomimo środków ostrożności podjętych w Witrynie i nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą powodować te wirusy. LLBG wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany informacji na Stronie w dowolnym momencie lub spowodowania, że Witryna nie będzie działać w celu przeprowadzenia prac administracyjnych.

Porady przez WitrynęW przypadku udzielenia porady bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem Witryny w celu podejmowania decyzji osobistych lub biznesowych, porada jest udzielana bez jakiejkolwiek gwarancji, a LLBG nie ponosić odpowiedzialności za jej treść lub skutki kierowania się nią. Użytkownik powinien zawsze skonsultować się z ekspertem w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących porady, dostosowanych do jego osobistej sytuacji.

Linki do serwisuHiperłącza do serwisu LLBG są dozwolone tylko wtedy, gdy te hiperłącza prowadzą do strony głównej serwisu. Łączenie głębokie jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody LLBG. Zabronione jest także korzystanie z tej witryny w witrynach lub komponentach z witryn firm zewnętrznych (na przykład poprzez linkowanie, kadrowanie lub inne).

Hasła i zabezpieczone części witrynyUżytkownik wymaga hasła i nazwy użytkownika, aby uzyskać dostęp do części zabezpieczonych witryny (na przykład w celu sprawdzenia określonych obszarów klientów i składania zamówień). Korzystania z tych części bez hasła jest zabronione. LLBG daje Użytkownikowi dostęp do zabezpieczonych części Witryny, dostarczając Użytkownikowi indywidualną nazwę użytkownika i hasło (zwaną dalej "Nazwa użytkownika" i "Hasło").

Użytkownik odpowiada za Hasło i Nazwę użytkownika i zobowiązuje się do podjęcia wszelkich kroków niezbędnych do zachowania ich poufności. Ani Nazwa użytkownika, ani Hasło nie mogą być udostępnione osobom trzecim. Użytkownik wyraża zgodę na zachowanie w tajemnicy Nazwy użytkownika i Hasła oraz podejmowanie wszelkich możliwych kroków, aby zapobiec ujawnianiu i używaniu tych informacji przez osoby trzecie. Jeśli Użytkownik podejrzewa, że hasło i / lub nazwa użytkownika nie jest już poufne i / lub może być używane przez osoby trzecie, Użytkownik zobowiązuje się powiadomić LLBG natychmiast ustnie i na piśmie. Po otrzymaniu takiego powiadomienia LLBG, jak najszybciej i w granicach możliwości, unieważni Hasło i Nazwę użytkownika i zastąpi je innym. Użytkownik pozostaje w każdym czasie odpowiedzialny za sposób wykorzystania jego Nazwy użytkownika i Hasła. Wszelkie wykorzystanie Witryny po poprawnej identyfikacji Nazwy użytkownika i Hasła będzie traktowane za wykonane przez Użytkownika. Jeśli LLBG ma powody, aby sądzić, że bezpieczeństwo Witryny jest zagrożone, LLBG może jednostronnie zmienić hasło użytkownika (bez uszczerbku dla innych praw).

Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Wszelkie kwestie, pytania i spory między LLBG a Kupującym podlegają prawu belgijskiemu i są interpretowane zgodnie z prawem belgijskim i podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów Dendermonde